SENIORBLADET  NR 9 2022

Nyhetsbrevet Seniorbladet skickas till alla med ett aktivt uppdrag registrerat i medlemsregistret.
Det innehåller flera intressanta rubriker, om är väl värda att ta del av för alla medlemmar.
Läs mer nedan.

Läs mer på SENIORBLADET  NR 9 2022


Inlägg 2022-11-11 : Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com