Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder kurs i HEMBEREDSKAP den 25 april kl 11-13

Hemberedskap innebär att man gör förberedelser för att i en krissituation kunna täcka sitt eget och familjens basbehov under en begränsad tid. Många kriser och katastrofer gör att samhällets infrastruktur inte fungerar som normalt. Läs mer nedan. ett tiotal plaster kvar. SKYNDA.

Hemberedskap


Kurs för dig som vill lära dig mer om grunderna i hemberedskap, ett ämne som just nu är mycket aktuellt.

Inga förkunskaper krävs.

Plats: Mölnlycke fabriker, Bruksgatan 21
Parkering sker i intilliggande P-hus alternativt på pendelparkeringen vid Massetjärn.

Kursledare är Anette Staaf, utbildad Rådgivare i Hemberedskap av Sveriges Civilförsvarsförbund.

Antalet deltagare är begränsat. Kursen är kostnadsfri.

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan 

På Härryda kommuns hemsida finns en utmärkt sammanställning av tips och länkar: Så förbereder du dig för kris 

Dessa råd är i stora delar baserade på MSB:s broschyr:

"OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER"

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )