Invigning av Gröna Rum, lördag 21 maj kl 11-15

Boka in en dag fylld av stärkande aktiviteter för såväl din fysiska som själsliga hälsa kopplade till vår nya utomhusmiljö Gröna Rum. Läs mer på länk nedan,

Gröna Rum
är namnet på en ny mötesplats som Råda församling bygger upp i och kring utemiljön kring Råda Rum. Gröna Rum ska ge möjlighet till återhämtning i utomhusmiljö, en plats där du kan stärka både din fysiska och själsliga hälsa, en plats för aktivitet, rekreation och välbefinnande. På platsen finns ett tydligt uttalat hållbarhetstänk, såväl socialt som ekologiskt.

Läs mer på Råda Rums hemsida

Invigning av Gröna Rum. Lördag 21 maj kl 11-15

 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )