På vägen till framgång finns inga genvägar

En jämförelse av de fyra senaste publiceringarna på hemsidan. Ger en bild av vad medlemmarna vill se. Och göra!

1. Kursverksamheten, 165 visningar på hemsidan Länk

På Facebook 

2. Referat från resan till Pilane, 98 visningar på hemsidan Länk

På Facebook

3. Valförberedelser och partienkät, 44 visningar på hemsidan Länk

På Facebook

Och "utom tävlan", inlägget av Henrik Zetterberg. Detta inlägg har också publicerats också på grupperna "Aktuellt i Härryda" och "Du vet att...".

Doktorn har ordet, 128 visningar på hemsidan Länk

På Facebook

Siffrorna ger en fingervisning om vad som intresserar våra medlemmar. Detta får dock inte ta udden av det viktiga (och osynliga) arbetet inom KPR, omsorgsgruppen mm. 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )