2022-02-08 Bridgeresa till Bolåsa Värdshus

ÄNTLIGEN! Årets första resa har kunnat genomföras med bridgespel en hel dag. Buden var både höga och låga men högsta poängen fick den fantastiska maten som värdshusvärden Anders tillredde åt oss. Läs mer nedan.

Anders Hultin rapporterar:

ÄNTLIGEN!

Årets första resa har kunnat genomföras den 8 februari. Vi äntrade en gratisbuss och åkte hela vägen till Bolåsa. På värdshuset lottade vi lag och spelade bridge under ledning av Weine och Thomas. Buden var både höga och låga men högsta poängen fick den fantastiska maten som värdshusvärden Anders tillredde åt oss.

Hela resan var ett stort experiment med många okända faktorer. Allt förlöpte dock utan större missöden så vi planerar att återkomma med en ny resa.

 

Bland buden lyckades Eva och Agneta bäst, GRATTIS. Bolåsa resultat.pdf

Samtliga tyckte att det hade varit en GIVANDE dag.

Anders Hultin

Text och bild: Anders Hultin

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )