Anhörigstöd, uppdaterat program för HT -22, nu med PDF:er

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.
Om du känner att det inte berör dig, läs mer nedan.

"Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän".

Den som befinner sig i denna situation är ofta innesluten i sin egen "bubbla". Det kan då behövas hjälp utifrån för att inse sin situation. Här har vi alla en viktig roll att påpeka den tjänst som Härryda kommun har i "Anhörigstöd" i form av:

  • Kurser och studiecirklar,
  • Samtalsgrupper,
  • Hälsofrämjande aktiviteter,
  • Mindfullness,
  • Mötesplatser,
  • Föreläsningar:

Några exempel som PDF

ANHÖRIGSTÖD, HÖSTENS PROGRAM 2022

FÖRELÄSNING, Anhörigstödet i Härryda, Glömska-normalt åldrande eller demenssjukdom

SAMTALSGRUPP, Att stå nära någon som mår dåligt

SAMTALSGRUPP, SAMTAL OM LIVET

Läs mer om programmet på Anhörigstöd

Inlägg 2022-08-29 (kompl 2022-09-07): Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com