Demens – Litteratur

Funkatips f.d. handikapptips ~ tips och aktiviteter för dig som har en funktionsvariation, har sammanställt en ypperlig lista på böcker om demens.
Ju mer man vet om sjukdomen, dess bättre kan man hantera problemen.
Läs mer på länk nedan.