Var är din TRYGGHETSPUNKT?

Som en del i kommunens krisberedskap bygger Härryda kommun upp trygghetspunkter på fem platser. En trygghetspunkt är en plats dit du som kommuninvånare kan vända dig under en svårare samhällsstörning eller vid höjd beredskap, för att få information om situationen som uppstått, hämta dricksvatten, kunna ladda exempelvis mobiltelefon eller radio, och få värme och enklare förtäring. Läs mer nedan.

Som en del i kommunens krisberedskap bygger Härryda kommun upp trygghetspunkter på fem platser.

Genom trygghetspunkterna ska du som invånare kunna få stöd vid en svårare samhällsstörning eller vid höjd beredskap. Här ska du kunna få information om läget, också när telefon och internet ligger nere. Du ska kunna hämta dricksvatten, ladda din telefon eller radio och vid behov få enklare förtäring.

Under 2021-2023 byggs trygghetspunkterna upp med den utrustning som krävs.

Läs mer på kommunens hemsida om åtgärderna.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )