SPF Seniorerna motverkar ofrivillig ensamhet Månadsbrev 6

Syftet med detta månadsbrev är att sprida information samt ge inspiration, motivation och stöd i det fortsatta arbetet inom SPF Seniorerna med att minska ofrivillig ensamhet och motverka isolering bland äldre personer. Läs mer nedan.

  • SPF Seniorerna motverkar ofrivillig ensamhet Månadsbrev 6

Dagens rubriker:

  • SPF Seniorerna motverkar ofrivillig ensamhet
  • Ålderismen och den ofrivilliga ensamheten
  • Varmprat istället för kallprat
  • Vi pratar om livet – män 70 +
  • Tillsammans - mindre ensam

Läs SPF Seniorerna motverkar ofrivillig ensamhet Månadsbrev 6, här

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )