Besök på Göteborgs Modelljärnvägssällskap den 11 november. PLATSER KVAR.

Tag chansen att se ett Västsverige i miniatyr som trafikeras av tåg från förr och nu. Arbetet med att bygga upp den nya anläggningen i nya fina lokaler på Lindholmen har kommit långt. Läs mer nedan.

Om du inte anmält dig ännu, finns det fortfarande chans att komma med och se resultatet av ett engagerat arbete och lyssna på en intressant guidning.

Anmälan till Claes Green, claes.green@telia.com

Se den snart två år gamla videon.

  •  

    Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )