VGR: Information 75 och äldre

Med start vecka 13 går Västra Götalandsregionen ut med riktad information kring vaccination till personer födda 1946 och tidigare.

  • 2021-03-29