Ingmar Skoog: Åtta svek mot de äldre

"Som äldreforskare har jag chockats av okunskapen om åldrandet och fördomarna mot gamla under pandemin", skriver Ingmar Skoog, äldreforskare och professor i psykiatri. Läs mer nedan.

"...Pandemin har satt fokus på många frågor i samhället, men kanske allra mest på den negativa synen på äldre och ålderdom, och den stora okunskapen om åldrandet och den åldrande befolkningen som finns från myndigheter och media. Det gäller dels sveket mot de friska äldre, dels mot de sköra äldre som har behov av vård...".

"...Resultaten från H70-studien beskrivs i rapport 21 från Delegationen för senior arbetskraft, som i stor medieskugga la fram sitt betänkande till socialförsäkringsministern i december 2020. Namnet på betänkandet var betecknande nog "Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre...".

"...I betänkandet konstateras att Sverige är ett av de länder som har mest negativ syn på äldre enligt World values survey, och delegationen konstaterar också att äldre är underrepresenterade i media och i riksdagen..."

Läs hela artikeln i Kvartal: Åtta svek mot de äldre

Eller lyssna på inläsningen av Marika Lagercrantz på Spotify

Eller på Kvartals hemsida Inläsningar 

Länk till rapporten "Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre".

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)