Seniorbladet nr 1, 2021

Ur innehållet: 2020 i korthet // Baskurser i Zoom // Bostadstillägg – regler och tips för år 2021 // Beställ Tack-kort // Medlemskort 2021 // Varning för bedrägerier // Läs mer på länk nedan.

  • Seniorbladet nr 1, 2021