Wallenstam, Nyhetsbrev september - Mölnlycke Fabriker

Nu är alla arbeten i vårt område i full gång efter semestern. Ett kvarter förbereder för kommande hyresgäster medan vi i andra reser stomme eller färdigställer lägenheter. Våra arbeten innebär fortsatt mycket transporter till och inom vårt område. Läs mer nedan.

  • Nyhetsbrev 2021-08-26