Göteborg–Borås, en del av nya stambanor

Samråd om lokalisering av den nya järnvägen pågår 19 april–11 juni – lämna dina synpunkter! Läs mer nedan.