Så här är det! Gilla det eller gilla det inte!

KPR har sammanställt befolkningsstatistiken för 80 - 90-åringar i Härryda kommun. Diagrammen visas nedan utan kommentarer. Upp till var och en att dra egna slutsatser.

  • Brist på boende för dementa 80-89-åringar