Protestera mot järnvägssträckning norr om Finnsjögården! AVSLUTAD

Trafikverket tänker sig att dra järnvägen i ytläge genom Finnsjöterrängen mellan Vattenverket och Finnsjön. Detta vore fullständigt förödande för alla Mölnlyckebor som trivs med att motionera/vistas i Finnsjöterrängen och speciellt då naturligtvis merparten av oss Sjövallaiter / Vintergäckar. Läs Claes Greens inlägg nedan.

  • https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c0b11dbf4d044efeaa85b21fb5107b5f&fbclid=IwAR34IS4fNOp7_hJEdV63e-nbFswvW1ZjSGcw2TFhubp0EoLjbc7eHinwrY0

2020-11-07, Insamling av synpunkter avslutad.

Claes Green:

Hej alla glada Sjövallaiter och Vintergäckar!

Det har kommit till min kännedom att Trafikverket, i sin utredning om sträckningen av ny järnväg mot Borås och österut i några av alternativen tänker sig att dra järnvägen i ytläge genom Finnsjöterrängen mellan Vattenverket och Finnsjön. Detta vore fullständigt förödande för alla Mölnlyckebor som trivs med att motionera/vistas i Finnsjöterrängen och speciellt då naturligtvis merparten av oss Sjövallaiter/Vintergäckar.

Tänk er bara om vi skulle ha tåg susande förbi många gånger om dagen alldeles norr om Finnsjögården!!

Jag ber dig därför att protestera mot detta genom att framföra en synpunkt till Trafikverket enligt följande beskrivning (som är lite omständlig, men som jag gjort så detaljerad som möjligt för att du lätt skall få iväg din synpunkt). Detta måste göras före den 6 november!!!

Klicka på länken: https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c0b11dbf4d044efeaa85b21fb5107b5f

Vill du ta del av en närmare beskrivning av sträckningen i de olika alternativen, klicka på "Samråd 2" längst uppe t.v. och klicka på länken
https://www.trafikverket.se/goteborgborasdokument

Rulla ner en bit och klicka på Lokaliseringsutredning samrådshandling 2020-09-09 kapitel 5-5.2.5

där du går till kapitel 5.2.4.

Vill du nöja dig med att hjälpa till med att protestera, klicka på "lämna din synpunkt" längst uppe t.h. Efter ett stund kommer "Välkommen till synpunktskartan" upp. Klicka på "Jag förstår" längst ner t.h. Nu kommer det upp en karta med utredningsområdet som har lite olika menyvalsknappar uppe t.v.

Klicka på plustecknet längst uppe t.v. och zooma in så länge det går. Flytta kartan efter hand så att du har Mölnlycke/Finnsjön i mitten på kartan. Du har nu ett mörkare grönt stråk som delar sig i två stråk alldeles norr och nordväst om Finnsjön. Den gröna färgen markerar att det är en järnväg i ytläge (på bank eller i skärning) här.

Där vill vi inte ha någon järnväg för allt smör i Småland!!

Klicka nu på den vita lilla bubblan lite till höger om plustecknet som du nyss klickat på. När du pekar med markören på bubblan kommer det upp "Lämna en synpunkt". Det kommer nu upp ett vitt fält med en instruktion. Följ denna, dvs klicka först på den lilla röda pricken i det vita fältet och flytta sedan markören till det gröna stråket norr om Finnsjön någonstans, där du klickar, varpå en grön prick efter en liten stund kommer upp på kartan. Denna punkt är din "klagopunkt". De röda prickarna är andras klagopunkter. (Förhoppningsvis skall det sedan alla Sjövallaiter protesterat bli alldeles full med röda prickar här).

Samtidigt kommer det upp ett formulär t.h. som du skall fylla i i sin helhet. Följa anvisningarna. Skriv din välformulerade, artiga men kraftfulla protest i rutan "Skriv din synpunkt här".

Som postnummer föreslår jag att du skriver postnumret för Finnsjögården, dvs 435 41. Vill du flytta din gröna punkt bockar du i rutan "Redigera geometri" och flyttar den gröna punkten.
När alla rutor är ifyllda skall det ha kommit upp en ruta "Spara" längst ner t.h. Du klickar på denna och din synpunkt är då registrerad på Trafikverket.

Hoppas att du vill ställa upp för en järnvägsfri Finnsjöterräng och lägga en halvtimma på den här protestenfilm från  enligt ovan. Måste vara gjort före den 6 november!

Med varma och hjärtliga Sjövallahälsningar
Claes Green
Ordf

 

Se även Facebookgruppen Stoppa järnvägen genom Finnsjöskogen

Se Anders Järkendals video. 2 november - Ny video från Finnsjöskogen

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )