Hans Waldén, "Från Mölnlycke AB till Essity eller blöjans historia" den 26 november

Framför våra skärmar fick vi höra Hans Waldén berätta om UTVECKLING. En utveckling som berört alla Mölnlyckebor. Somliga på lite avstånd, men många har själva varit en aktiv del i den. Ett stort tack för ett intressant föredrag.

  • Böljans historia.

Hans Waldén

"Från Mölnlycke AB till Essity eller blöjans historia"

Hans redogjorde grundligt för alla olika skeden i Mölnlycke fabrikers historia, från grundandet till dagens läge. Med sina över 40 år på företaget har Hans sett och påverkat utvecklingen. Från ett litet nationellt företag till ett världsomspännande företag med "väsentliga nödvändigheter" på programmet.

             

Igenkännigsfaktorn var stor när Hans presenterade de olika varumärkena och vådan av att inte vårda varumärket.

           

Intressant var också att höra om orsaken till att man startade båttillverkning. Denna kom sig dels av att man tillverkade glasfiberväv och dessutom hade seglingsintresserade chefer. På så sätt kunde man vara med under "de goda åren" för plastbåtar.

Experimentet med den senaste tekniken i blöjorna, där en tesked "socker" absorberade ett glas med kaffe, pekade åter på att det är utveckling som gäller. 

Vi är många som sympatiserar med Hans och hans åsikt om val av gatunamn i Fabriksområdet.

             

Det var kul att det gick att genomföra ytterligare ett månadsmöte på detta sätt. Förmodligen får vi vänja oss vid att träffas på detta sätt ytterligare ett tag. Håkan utlovade ett nytt månadsmöte den 10 december. Mer information om detta kommer på hemsidan. 

Ett stort tack till Hans, Marianne, Håkan och Anders, som rattade  evenemanget.

             

Anders nämnde att ett 60-tal "apparater" hade anslutit sig till sändningen. Det indikerar att ett hundratal personer lyssnade på föredraget. 

Webbredaktören i SPF Seniorerna i Falun, Bo Bävertoft, har kommenterat vår sändning så här:

Förnämligt!

För det första: Inte trodde jag att det skulle vara så intressant att i över en timme lyssna till hur blöjor kommer till och har utvecklats. De egna barnen kom till på plastsnibbstiden, jag kommer ihåg hur tvättrummet var fullt av snibbar som hängde på tork.

För det andra: Visserligen tror jag att en viktig (den viktigaste?) del av ett månadsmöte är just att träffa andra medlemmar - men när vi nu inte kan göra det så är ju detta ett väldigt bra substitut. Dessutom ett sätt att för medlemmarna visa att föreningen inte "gett upp" utan använder de möjligheter som finns. Vad gäller själva föredraget är det nog så att det kanske till och med fungerade bättre än om vi hade suttit samlade i en stor sal, det hördes bra och bilderna syntes bra.

Men det förutsätter ju också att det är en föredragshållare som tycker att det är en bra idé och som är förberedd på detta sätt att visa bilder - det är ju inte självklart att alla föredragshållare är det.

Tack för att jag fick ta del av detta!

Bosse

 

Inbjudan till föredraget

Text och bild: Bengt G Bengtsson

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )