Wallenstam informerar om åtgärder mot Coronaviruset

Även om vi har skjutit upp/ställt in ett antal aktiviteter, kan det vara på sin plats att veta hur Wallenstam handskas med detta.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )