Tryggare för sjuka äldre att vårdas i hemmet, meddelar Härryda kommun.

Sjuka äldre bör undvika sjukhus och kan vårdas tryggare i sina hem. Det budskapet går nu kommuner, sjukhus och primärvården i Göteborgsregionen ut med för att skydda personer i riskgrupper från att bli smittade av coronaviruset.

  • Härryda kommun 24 mars 2020

– Vi har en bred kompetens för detta och kan ge en god avancerad vård i hemmet, säger Lena Lager, socialchef i Härryda kommun.

Uppmaningen att undvika sjukhus gäller framförallt för så kallade sköra äldre, vilket innebär personer som är äldre än 70 år eller som har bakomliggande sjukdomar. Dessa patienter finns oftast i kommunens äldreomsorg och vårdas redan idag i stor utsträckning i sina hem med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård.

Läs mer på  Härryda kommuns hemsida

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )