Corona, corona, corona… upprepningar

NEJ, vi skall se det positivt och kalla det repetition. Seniorbladet nr 3 trycker på tidigare inlägg. Och att det kommer på oss själva att ta hand om oss själva och visa hänsyn till andra. Se också en sammanställning av tidigare inlägg här på hemsidan.

SENIORBLADET NR 3, 2020:

"Corona, corona, corona...

Den här månadens Seniorblad präglas, kanske inte helt oväntat, av den oroliga situationen i Sverige och i världen som Corona-smittan skapar. Vi på förbundet gör vårt bästa för att bibehålla vår service till er samtidigt som vi försöker informera om läget och hur det påverkar oss seniorer. Det viktigaste är fortfarande att begränsa smittspridningen och det bästa vi kan göra för att medverka till det är att stanna hemma och begränsa våra sociala kontakter så mycket som möjligt. Med det sagt är det naturligtvis bra att komma ut i friska luften och njuta av våren som har kommit till stora delar av landet. Men promenera inte i grupp och undvik platser med många människor."

Länk till SENIORBLADET NR 3 2020

Tidigare inlägg här på hemsidan i samma ämne (markerade C, som i Corona) finns under  fliken:

KPR / Hälsa   2020

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )