KPR:S skrivelse "Till Kommunfullmäktiges sammanträde 27 feb 2020". Re: Larmavgifter

I början av året uppdagades att larmavgiften var på väg att höjas till 390 kronor per månad. Ett stort larm utbröt naturligtvis. Här nedan finner du skrivelsen och resultatet.

Skrivelsen i sin helhet.   

Till Kommunfullmäktiges sammanträde 27 feb 2020.  2020-02-24 Re: Larmavgifter

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade (§ 30) 27 februari 2020 § 30 att sänka avgiften för Trygghetslarm från 237 kr till en halv självkostnadstimma eller 195 kr att gälla från och med 1 april 2020.

Avgiften kommer att revideras årligen i enlighet med gällande lagstiftning och index.

Utdrag ur protokollet § 30:

Länk till protokollet.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )