Eva Eriksson: "I svåra tider håller vi ihop och bryr oss om varandra"

SPF Nyhetsbrev 2020-03-25: "För det har väl undgått få att vi som är 70 år och äldre rekommenderas att kraftigt begränsa våra sociala kontakter som följd av Corona-viruset. Vi ska i största möjliga mån undvika att träffa människor utanför det egna hushållet. Inte träffa vänner, helst inte gå och handla och heller inte umgås med barn och barnbarn". Läs hela brevet på länk nedan.

  • SPF Nyhetsbrev 2020-03-25

Länk till brevet.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )