COVID Symptom Study. Forskarna behöver DIN hjälp!

LUNDS UNIVERSITET I SAMARBETE MED KING'S COLLEGE LONDON OCH ZOE GLOBAL LTD har lanserat gratis APP, som ska hjälpa till att kartlägga smittspridningen i Sverige och öka kunskapen om coronaviruset.
Det tar runt en minut om dagen att svara på enkla frågor om din hälsa, men det kan bidra till minskad spridning av COVID-19. Deltagare äldre än 70 år är i nuläget lite svagt. Läs mer nedan.

Lägg en minut om dagen på att rapportera hur du mår!

Appen COVID Symptom Study är utvecklad av forskare och läkare på King's College London, Guys och St Thomas sjukhus i London i samarbete med utvecklare på hälsoföretaget ZOE Global Ltd. Appen lanserades 24 mars 2020 i Storbritannien, och har sedan dess också lanserats i USA i samarbete med Stanford Medical, Harvard T.H. Chan School of Public Health, and Massachusetts General Hospital. Appen ägs av ZOE Global Ltd.

Den 29 april 2020 lanserades appen i Sverige efter anpassning till svenska förhållanden. Appen ägs av Zoe Global Ltd och de data som samlas in i Sverige används i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet som är godkänt av Etikprövningsmyndigheten (DNR 2020-01803).

Nuvarande åldersfördelning.

Läs mer om studien på LU:s hemsida.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )