Vårbrev 2020

Vårprogrammet 2020 med Vintergäcken. Vårbrev, program och kallelse till årsmöte har utgått per brev under vecka 2 och bör ha nått samtliga medlemmar i mitten av januari. Har leveransen uteblivit, hör av er, så kan detta korrigeras. Observera att det hela tiden förekommer ändringar och tillägg. Så tag för vana att kontrollera med hemsidan.