Seniorer och tänder, vad händer? Föredrag den 27 november kl. 13.15 i Fabriken

Att vara frisk i munnen och ha en bibehållen munhälsa, kunna äta, tugga, tala och ha ett vackert leende är ett självklart mål som de flesta strävar mot.
Med stigande ålder förändras vår munhälsa. Dess påverkan på allmänhälsan är större än vad de flesta av oss kanske tror. Läs mer nedan.

  • Surinder Sing, är en av Indiens alla ”gatutandläkare”. Har inte någon praktik, men har i 40 år tagit emot patienter på gatan.

Centrum för äldretandvård som är en del av Folktandvården Västra Götaland arbetar med att sprida kunskap om äldres munhälsa och munvård. Muntorrhet, läkemedel och tandvårdsstöd är andra områden som belyses.

Fredagen den 27 november klockan 13.15 får vi en genomgång om hur vår munhälsa påverkas och påverkar allmänhälsan.

Anmälan sker till Håkan Söderström. Tfn: 0725 77 96 56, E-post: hakansod@gmail.com

Nathalie Sheerin från Centrum för äldretandvård kommer och berättar och svarar på frågor.
Informationen tar cirka en timme och sker i vår lokal i Fabriken.

Text: Gunnar Jernström

Kuriosa (Bengt G Bengtsson)

För den som vill ha lite perspektiv på tandvård förr och nu.

Sverige och Indien.

Australiens outback.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )