Nya NATIONELLA och REGIONALA råd från och med 14 december, nu med: "Använda munskydd på rätt sätt"

Nu gäller skärpta nationella och regionala föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. Se länkar nedan.

NATIONELLT

Läs mer på Krisinformation.se

Det kan finnas situationer då munskydd har ett värde, exempelvis där det är svårt att undvika trängsel och nära kontakt under längre tid. När du reser kan det exempelvis förekomma krav på munskydd, till exempel på flygplatser och ombord på flygplan.

Om man väljer att använda munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd och att användningen sker på rätt sätt.

Använda munskydd på rätt sätt (Krisinformation.se)

REGIONALT

               

Härryda kommunCovid-19: Skärpta råd i Västra Götalandsregionen 

 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )