Program hösten 2020

Sedan programmet planerats och gått i tryck, har vi tyvärr tvingats inse att verkligheten inte utvecklats till vår favör. Detta innebär att vi under hösten tvingats ställa in ett stort antal aktiviteter. Var vänlig kolla med "Kalender" och "Kursverksamhet", nedan, då beslut om genomförande fattas efterhand.