78 % av våra medlemmar har nu tillgång till föreningens digitala information.

Detta innebär att 22% av medlemmarna inte får del av de färskaste nyheterna. I dagarna går det ut ett brev till dessa där vi vill hjälpa till att åtgärda detta problem.

Hittills har Vintergäckens program distribuerats i pappersform två gånger om året. Parallellt med detta finns programmet tillgängligt på hemsidan, alltid uppdaterat med hänsyn till tillkommande/inställda programpunkter, ändringar av plats, tid, mm. 

Det är ett problem att en stor del av våra medlemmar inte kan ta del av dessa kompletteringar.

Att en stor del av den äldre befolkningen inte kan ta del av digital information är ett problem för hela samhället. Härryda kommun har därför i samarbete med Mölndals kommun och AllAgeHub, ett projekt för att öka den digitala delaktigheten för äldre.

I dagarna går därför ut ett brev till samtliga medlemmar utan e-post, för att uppmuntra till att deltaga i satsningen att lära sig handskas med internet. Samtidigt bör det vara möjligt att ge de som saknar internet tillgång till den digitala informationen via en budbärare.

Läs brevet här.

Nu får vi alla hjälpas åt att uppmuntra de som vill deltaga i satsningen och de som vill ha en "ställföreträdande" mailbox så att fler kan ta del av den digitala informationen.