2019-11-14, Besök på Valand med föredrag: "Som superkargör på Götheborg"

58 medlemmar fick en intressant eftermiddag med en orientering om detaljplanearbetet då Göteborg växte utanför vallgraven, om "Det lysande sällskapet Par Bricole" från 1700-talet till i dag, samt en engagerande beskrivning av Ostindiefararen Götheborgs resa till Kina.

Nyblivne Mölnlyckebon Pether Ribbefors inledde med att berätta om det ambitiösa detaljplanearbete som utfördes när Göteborg växte utanför vallgraven. Ett stort antal arkitekter/stadsplanerare inbjöds inkomma med förslag och ur detta kom planen som i princip ser ut likadan i dag.

                            

Därefter berättade Claes Green om hur Par Bricole tillkom i Stockholm "av en tillfällighet", som Bellmans "Bacchi Orden", fast i verkligheten. I början av 1800-talet startades Göta Par Bricole i Göteborg och i början av 1920-talet inköptes fastigheten Valand på Vasagatan för 300 000 kronor för att kunna samla verksamheten under ett tak.  Mer sällskapets nuvarande verksamheter framgår av hemsidan.

Så fortsatte Pether Ribbefors med att berätta om Ostindiefararen Götheborgs resa till Kina. PR var med på resan i rollen som "Superkargör". 

Vi som studerat Götheborg under byggtiden, vid kaj, läst tidningar och följt nyhetsrapporteringen, fick en underbar beskrivning med paralleller till de aktuella resorna på 1700- talet.

Det är lätt att föreställa sig att minnet av att ha träffat och fått bjuda världens mäktigaste man, Kinas ledare Xi Jinping, på te på ostindiefararen Götheborg, kommer att följa den välklädde "Superkargören" hela livet. 

Ett stort tack till Pether Ribbefors för att vi fått ta del av minnena från resan. Och tack till Claes Green och gruppen, som ordnat detta trevliga arrangemang. Ännu en fullträff!

Det förefaller ju nu som om fartyget skall komma ut på haven igen. Det gläder oss mycket. Kanske kan det bli nya berättelser att ta del av.

Bengt G Bengtsson

Bilder avfotade från föredragets bildspel.