Pensionärsrådet, Årsrapport 2018 samt Instruktion 2019

Vi har återkommande rapporterat om Pensionärsrådets verksamhet. Nedan följer Årsrapport 2018. Nu finns också samarbetsformerna nedtecknade i en instruktion för pensionärsrådet. Båda handlingarna finns tillgängliga under fliken KPR, samt nedan.