Synpunkter Samrådshandling detaljplan för Bråta 2:139 m fl. vid Landvettersjön (Wendelstrand)

PRO och SPF i Härryda kommun har lagt ner ett omfattande arbete för att lämna synpunkter på detaljplanen för Bråta 2:139 m fl. vid Landvettersjön i Mölnlycke, Härryda kommun. Studera detta utlåtande! Och ge dem den uppskattning de förtjänar, för sitt arbete.