Luciafirande på Finnsjögården tisdag 11 december

Tiden är 14-16. I övrigt gäller utsänt program enligt nedan.