Nya trafikregler och övriga trafiksäkerhetsfrågor 23 /11

Välkommen att bli en bättre trafikant både som gående, cyklande eller bilkörande. SPF:s lokal på Fabriksvägen 13, kl. 13.15.