Kursprogram hösten 2018

Vad sägs om? Hela 23 cirklar/kurser / Totalt 163 kurstillfällen / 570 lektionstimmar / 260 deltagare. LÄS MER OM DET OMFATTANDE UTBUDET NEDAN.

Höstens kursprogram är nu klart. Vi kan konstatera: 

  • 23 cirklar/kurser i ämnen som konst (aktiv eller passiv), litteratur, musik, bridge, canasta, botanik. Men även som släktforskning, Android och datorkunskap, fotoredigering och fågelfotografering. Vill man röra på sig finns det dans, boule och stavgång.
  • Totalt 163 kurstillfällen eller 570 lektionstimmar.
  • Med 260 deltagare ger detta en "sysselsättningsgrad" av 6800 "personlektiostimmar".
  • Huvuddelen av kurserna är avgiftsfria, så när som på kostnader för visst arbetsmaterial.
  • Lärare/ledare för huvuddelen av de 23 grupperna ställer upp ideellt och Vintergäcken står för lokalkostnaderna.
  • Administration/planering av kurserna, som program, lokaler, kursledare, anmälningar mm sker också ideellt av Studiekommittén. Heder åt Barbro Månsson Lage Johannesson och Birgitta Loftäng.
  • Alla kurser är ett resultat av önskemål från medlemmarna.
  • Flera av kurserna är fortsättningskurser med begränsad möjlighet att ta in fler deltagare. Men ANMÄL DITT INTRESSE. Finns inte plats i nuvarande utbud kan nya kurser skapas när det finns underlag. Detta gäller också ämnesval.
  • För att ge alla möjlighet att anmäla sig till lediga platser har Studiekommittén satt upp en tidigaste anmälningsdag, som framgår av programmet.
  • Flertalet kurser sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs hela kursutbudet hösten 2018

Eller under Kursverksamhet