Höstens program

Nu är det dags att plocka fram kalendern och pricka in höstens aktiviteter.

Kurser och cirklar

Tidigare har höstens Kursverksamhet presenterats med inte mindre än 23 kurser/cirklar.

Månadsmöten

Höstens månadsmöten har flera intressanta inslag som presenteras under rubriken Månadsmöten

Studiebesök och utflykter

Höstens alla studiebesök har presenterats under rubriken Studiebesök/utflykter

Resor

Höstens nu aktuella resor återfinns under Resor. Observera den högintressanta resan Resa i Västgötabygd – möte med kristen tro och kultur under 1000 år (Preliminärt den 14 september).

Föredrag

Denna säsong startar vi upp en ny aktivitet: Föredrag.

Teater

Tyvärr saknar vi denna säsong en teatergrupp. Du som är teaterintresserad har möjlighet att hjälpa till med denna funktion. Den avgående teatergruppen ställer upp med handledning. ANMÄL DIG TILL NÅGON I STYRELSEN, om du känner att du vill bidra till att utveckla verksamheten.

Kalender

Som hjälp för planeringen kan fliken Kalender komma till pass.

Men glöm inte att kursverksamheten inte framgår av denna.

PS

Glöm inte heller att se sammanställningen av Pensionärsorganisationernas enkät till de politiska partierna i Härryda Kommun.

DS