Boulespel är en besparing för kommunen

Boulen är en både social och fysisk aktivitet och gynnar Folkhälsan i allra högsta grad. Vi vill därför att kommunen särskilt utreder möjligheten att stötta våra boulespelare fram till dess att nya lokaler finns på plats. Det vore djupt olyckligt om man inte kan fortsätta till följd av för hög hyra. Läs inlägget från KPR och påverka "dina politiker".

Läs "Särskilt ärende Boule", med anledning av uppsagda lokaler. 

"Boule är en aktivitet som kan utövas av alla med balansträning och böj- och sträckövningar av främst benmuskulaturen. Om vi tänker oss att endast en person bland ovanstående mer är 150 pensionärer fördröjer sitt intag på särskilt boende ett år genom den positiva effekt som Boulespelet utgör sänker kommunen sina kostnader med ca 500 000 kr/år.

Förmå dina politiker att agera.