Några platser kvar till Luciakaffe på Finnsjögården den 12 december, kl. 14.00

Luciasång, underhållning och kaffe med hembakat. Max 50 deltagare. Kostnad 70 kr som betalas kontant. Anmälan enligt nedan.

  • 2016 års lussefirande, Förstaklassarna från Furuhällsskolan

Inger Green hälsar:

Det finns lediga platser till Luciakaffet på Finnsjögården den 12/12 kl 14

Barn från Skinnefjällsskolan inleder med sång och efter kaffe med hembakat dopp spelar flickor från en av Ekdalaskolans musikklasser.
Hälsningar

Anmälan till Inger & Claes Green, ingerochclaes@telia.com eller 031-88 47 73.