The Phantom of the Opera, 18 el. 22 november

Teaterombuden har lyckats skaffa biljetter till The Phantom of the Opera, världens mest populära musikal, på GöteborgsOperan den 18 och 22 november.