Svenska bostadsbeståndet - Enkät

Hjälp Lundaforskare med forskningsprojekt om tillgängligheten i svenska bostäder

Vi som skriver är forskare vid Lunds universitet och vi bedriver just nu ett spännande forskningsprojekt om tillgängligheten i det svenska bostadsbeståndet tillsammans med föreningen Vetenskap och Allmänhet, i samverkan med de tre största pensionärsförbunden.

Projektet är ett medborgarforskningsprojekt vilket innebär att alla medborgare kan medverka och hjälpa oss att samla in data. Men vi vänder oss framförallt till seniorer. I detta projekt vill vi veta förekomsten av miljöhinder i vanliga bostäder. För att medverka behövs appen ”Bostadsförsöket” och en tumstock. Projektet är igång under september och oktober. Mer information hittar du längre ner i texten.

Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor. Stort tack på förhand för att du engagerar dig!

Varma hälsningar

Marianne Granbom, docent i arbetsterapi, Lunds universitet

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi, Lunds universitet

 

 

Marianne Granbom, docent i arbetsterapi, bitr universitetslektor
Inst. för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten

Aktivt & Hälsosamt Åldrande
Lunds universitet

Box 157

221 00 LUND
Tel: 046-222 18 09/ Mobil: 072-528 13 62
Ingår i CASE, se www.case.lu.se  

     

            Delta i Bostadsförsöket och hjälp oss inventera miljöhinder i bostäder! Ladda ner appen för IPHONE eller ANDROID

            Se instruktionsfilmen och sprid budskapet – alla kan vara med i september och oktober!

ForskarFredag

Klicka här för att läsa meddelandet i din webbläsare

         

www.forskarfredag.se

Hur tillgängliga är svenska seniorers bostäder? Hjälp forskare att mäta!

Under september och oktober genomförs en stor studie om tillgängligheten  svenska seniorers bostäder. Och forskarna behöver er hjälp! Allt som behövs för att medverka i​ Bostadsförsöket är en tumstock och en mobiltelefon. 

–  Sveriges befolkning blir allt äldre och många seniorer vill bo kvar hemma så länge det går. Tyvärr begränsas möjligheten ofta av miljöhinder som trappor, trösklar och smala dörrar, säger Susanne Iwarsson, professor vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket.
 
För att samhället ska kunna erbjuda bostäder som tillgodoser befolkningens behov, behövs kunskap om vilka miljöhinder som finns i svenska lägenheter, radhus och villor. Det är denna kunskap som ska tas fram i Bostadsförsöket. För att kunna samla in så mycket information som möjligt tar Susanne Iwarsson och hennes forskarkollegor nu hjälp av Sveriges seniorer.
 
–  Tillgängliga bostäder är något som berör oss alla och jag hoppas att så många som möjligt vill vara med. Ju fler som medverkar från olika delar av landet, desto bättre underlag får vi, säger Susanne Iwarsson.

Med hjälp av en tumstock och en mobilapp besvarar de medverkande frågor om exempelvis dörrbredd och tröskelhöjd. Metoden bygger på över 20 års forskning om tillgänglighet. Resultaten presenteras löpande i en öppen databas som kommer att visa hur tillgängligheten ser ut i olika delar av landet.

Vill ni vara med?

I dagsläget har drygt 2 000 anmält att de vill medverka i Bostadsförsöket, men det finns plats för många fler. Vi vore väldigt tacksamma om ni vill sprida denna information till era medlemmar. Med er hjälp kan vi få viktig kunskap om vilka miljöhinder som finns i svenska bostäder. Den nya kunskapen kan användas för att påverka bostadsförsörjningen så att fler äldre personer och personer med funktionsnedsättningar kan leva självständiga, aktiva och goda liv i vanliga bostäder.

På www.bostadsförsöket.se finns instruktioner för hur mätningarna går till och hur appen fungerar. Där finns även information om projektets bakgrund och syfte, och beskrivning av tidigare forskning.

Fakta Bostadsförsöket

Mät med tumstock och mobiltelefon 
Med hjälp av en tumstock och en mobilapp registrerar de medverkande vilka fysiska miljöhinder som finns i bostaden. Appen heter Bostadsförsöket och finns att ladda ner gratis på App Store och Google Play

Ta del av resultaten
Resultaten redovisas löpande i en interaktiv databas: 
www.bostadsförsöket.se/data. Här kan besökare se resultat för hela Sverige eller för enskilda kommuner eller typer av bostäder.

Tydliga instruktioner
På www.bostadsförsöket.se finns en instruktionsfilm och information om hur mätningarna går till och hur appen fungerar. Där finns även information om projektets bakgrund och syfte, och beskrivning av tidigare forskning.

Facebook-grupp för den som vill
Alla medverkande är välkomna att gå med i Bostadsförsökets Facebookgrupp. Här kan man ställa frågor, dela med sig av erfarenheter och tips, och diskutera med forskarna och andra medverkande i projektet. https://www.facebook.com/groups/bostadsforsoket2021

Telefonsupport för den som vill
Om något hakar upp sig kan du ringa vår support Joakim så hjälper han dig. Tel: 046-222 19 30.

Bostadsförsöket är ett samarbete mellan forskningscentrumet Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet, SPF Seniorerna i Skåne och PRO Skåne samt den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet som samordnar vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Även SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna nationellt stödjer projektet.