Dagbio

Utökade visningar på dagbion i Karlshamn

Nu gör Bio Metropol en storsatsning på Dagbio:  Varje vecka på tisdagar och torsdagar vid ca 15:00 visar vi film! Priset blir enbart 90kr för pensionärer och 110kr för övriga.  Följ programmet på Dagbio | Bio Metropol