Verksamhetsplan 2019

Uppdaterades: 09 maj 2019

Verksamhetsplanen för 2019 bygger på kongressbeslut 2017. Den ligger till grund för distriktets arbete och kan även tjäna som underlag för föreningars arbete. Dokumentet finns även i pdf-format på fliken Stämman 2019.

Utgångspunkt är de fyra målområdena fastställda av kongressen 2017.

Fler och engagerade medlemmar

Vårt mål är att vara minst 9500 medlemmar 2021. Målet når vi genom att:
- Stödja föreningarnas arbete med att både rekrytera nya medlemmar och behålla nuvarande medlemmar
- Stärka föreningarnas rekrytering genom att ytterligare förbättra distriktets hemsida, närvara på mässor och i sociala medier.
- Sprida kunskap om framgångsrika verksamheter och goda idéer mellan föreningarna t.ex en lista med bra föredrags-/underhållare med kontaktuppgifter.
- Aktivera fler områden i distriktsmästerskap t.ex hjärnkoll, bangolf, golf, boule, bridge, shuffleboard osv.
- Anordna kurser som bidrar till personlig utveckling t.ex i hantering av dator, surfplatta, facebook, friskvård, kultur etc.
- Utbilda nya styrelsefunktionärer

En stark röst för seniorerna

Vår inriktning är att vid kontakter med beslutsfattare på alla nivåer förklara och påverka i enlighet med vårt ställningstagande. Vi kommer att:
- Skapa en lättillgänglig sammanfattning av förbundets Seniorpolitiska program inom vård och omsorg, seniorrespekt och konsumentfrågor.
- Påverka politiker och andra beslutsfattare angående äldrefrågor som boenden och seniorrabatt på offentliga färdmedel.
- Påtala det rimliga i att tandvården inkluderas i högkostnadsskyddet.
- Påverka Pensionärsråden att begära samverkan i aktuella ärenden före beslut.

Öka vår synlighet

Vi skall fortlöpande följa upp och informera föreningarna om utveckling och åtgärder inom detta område. Vi kommer att:
- Fortsätta att delta i mässor och andra publika arrangemang.
- Marknadsföra medlemsnyttan bl.a. avseende hälsa, gemenskap och gruppförmåner.
- Medverka till att utveckla stöd och processer för att stärka den lokala kommunikationen inom distriktet och föreningar.
- Utnyttja Facebook och andra digitala kanaler som t.ex egna hemsidan.
- Distribuera och löpande förnya broschyrmaterial från förbundet t ex på vårdcentraler, bibliotek mm.
- Skriva insändare med tydlig avsändare från SPF Seniorerna.

En organisation i tiden

Ett delmål är att samråden tillsammans skall komma överens om och föreslå organisation inför år 2020. Vi arbetar för att:
- Utveckla distriktet och samrådens organisation så att den förstås av alla medlemmar och stärker kontakterna mellan föreningarna, samråden och distriktet.

ST 04-03

Publicerades: 09 maj 2019 Uppdaterades: 09 maj 2019