Marknadsföringskommittén, 60+mässan

Uppdaterades: 18 maj 2020

Marknadskommitténs ledamöter 2020-2021

Norduppland                    Annika Blomberg Kruukka, 070-7483075
Uppsala-Knivsta                   Tord Eriksson, 070-6393646
Enköping-Heby-Håbo           Olle Atling, 070-7312991
Distriktsstyrelsen, ledamot    Lars O Ericsson (extra resurs)
Distriktsstyrelsen, VL            Gunnel Jägare, 073-9098988

Information från kommittén

Marknadföringsskommitténs ansvar är att arbeta med rekrytering och marknadsföringsfrågor på distriktet samt stödja föreningarna:

- Att sprida kunskaper om goda erfarenheter

- Att se över föreningarnas Hemsidor

 -Att utnyttja Facebook och sociala medier

Marknadsföringskommittén genomför träffar kring marknadsföring och rekrytering. Inbjudningar och program publiceras efter hand.

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 18 maj 2020