Marknadsföringskommittén, 60+mässan

Uppdaterades: 16 maj 2019

Marknadskommitténs ledamöter 2019-2020

Norduppland                         Annika Kruukka
Uppsala-Knivsta                   Tord Eriksson
Enköping-Heby-Håbo           Olle Attling
Distriktsstyrelsen, ledamot    Lars O Eriksson
Distriktsstyrelsen, VL            Gunnel Jägare, 073-9098988

Information från kommittén

Marknadföringsskommitténs ansvar är att arbeta med rekrytering och marknadsföringsfrågor på distriktet samt stödja föreningarna:

- Att sprida kunskaper om goda erfarenheter

- Att se över föreningarnas Hemsidor

 -Att utnyttja Facebook och sociala medier

Marknadsföringskommittén genomför träffar kring marknadsföring och rekrytering. Inbjudningar och program publiceras efter hand.

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 16 maj 2019