Pensionärspolitiska kommittén PPK

Uppdaterades: 23 april 2020

Presentation av Pensionärspolitiska kommittén:

Kommitténs ledamöter 2020-2021

Norduppland                  Barbro Lindqvist
Uppsala-Knivsta            Sven-Olov Larsson
Enköping-Heby-Håbo    Margareta Parkstam
Distriktsstyrelsen           Lars O Ericsson (ledamot i kommittén)
Distriktsstyrelsen, VL     Sten Arnekrans,

Information från kommittén

Uppdraget innebär att via de kommunala pensionärsråden (KPR) och Region Uppsalas pensionärsråd (RPR) arbeta för att:

- Stärka inflytandet i äldrefrågor
- Verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser och nämnder
- Vara remissorgan i frågor som rör pensionärer
- Vara ett forum för att bilda opinion och sprida kunskaper

Uppdraget innebär också att sprida information från förbundet till ledamöterna i KPR och RPR om nyheter såsom bl.a. det vid kongressen i juni 2017 antagna Vård och omsorgspolitiska programmet.

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 23 april 2020