Syn- och hörselfrågor

Uppdaterades: 22 april 2020

Frågor kring syn och hörsel är en ny uppgift för distriktet och hanteras under 2020-2021 av:
Distriktsstyrelsen          Sten Arnekrans, 0708-669423, sten.arnekrans@telia.com

Publicerades: 16 april 2019 Uppdaterades: 22 april 2020