Syn- och hörselfrågor

Uppdaterades: 09 maj 2019

Frågor kring syn och hörsel är en ny uppgift för distriktet och hanteras under 2019-2020 av:
Sten Arnekrans, distriktsstyrelsen, 0708-669423, sten.arnekrans@telia.com

Publicerades: 16 april 2019 Uppdaterades: 09 maj 2019