Samråden

Uppdaterades: 19 maj 2020

SPF Seniorerna Uppsala län består av en Distriktsstyrelse och 32 föreningar. Inom distriktet samverkar närliggande föreningar i kretsar som benämns Samråd.

Samråden är en del av SPF Seniorerna Uppsala län

Norra samrådet samverkar med föreningarna inom SPF Seniorerna i kommunerna Tierp, Älvkarleby och Östhammar (8 föreningar).

Samråd i Uppsala och Knivsta kommuner samverkar med föreningarna inom SPF Seniorerna i dessa två kommuner (16 föreningar)

Samrådet Enköping – Heby – Håbo samverkar med föreningarna inom SPF Seniorerna i dessa tre kommuner (7 föreningar).

Samrådens huvudsakliga uppgift är att stimulera till samverkan mellan föreningarna och vid behov samordna och föra vidare synpunkter och önskemål i frågor av särskilt intresse för pensionärer i kommunerna. Specifika uppgifter är att nominera ledamöter till LPR samt föreslå kandidater till distriktsstyrelse och distriktets kommittéer.

Valda ordföranden i samråden 2020-2021

Norduppland                        Klas Tufvesson, 076-1876618
Uppsala-Knivsta                  Vakant
Enköping-Heby-Håbo          Eva Fogelberg, 073-8014394

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 19 maj 2020