Information från ordföranden

Uppdaterades: 10 april 2018

SPF Seniorernas värdegrund: "SPF Seniorerna är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi värnar varje persons lika värde och rätt. Rätten till ett gott och värdigt liv är centralt för SPF Seniorerna. Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer. För att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet genom påverkan på alla plan, nationellt, regionalt och lokalt."

Distriktets verksamhetsplan 2018

Fastställdes på distriktets årsstämma den 5 april 2018

Utgångspunkt är de fyra målområdena fastställda av kongressen 2017.

Fler och engagerade medlemmar

- Stödja och belöna föreningarnas arbete med att både rekrytera nya medlemmar och behålla nuvarande medlemmar

- Stärka föreningarnas rekrytering genom att förbättra distriktets hemsida, närvara på mässor, och i sociala medier

- Sprida kunskap om framgångsrika verksamheter och goda idéer mellan föreningarna

- Aktivera fler områden i distriktsmästerskap t.ex hjärnkoll, bangolf, golf, boule, bridge, shuffleboard osv.

- Anordna kurser som bidrar till personlig utveckling t.ex i hantering av dator, surfplatta, facebook, friskvård, kultur etc.

- Utbilda nya styrelsefunktionärer

En stark röst för seniorerna

- Seniorpolitiska program för 2018 är: vård och omsorg, seniorrespekt och konsumentfrågor(digital vardag, betaltjänster, ekonomi mm)

- Inför valet – Påverka politiker och beslutsfattare angående äldrefrågor såsom boenden, pensionärsrabatt på offentliga färdmedel.

- Inkludera tandvården i hälso- och sjukvården

- Påverka i Pensionärsråden genom att begära att aktuella ärenden tas upp och diskuteras innan beslut. Även kräva att frågor från våra ledamöter blir dokumenterade i protokollen, då protokollen är offentlig handling.

Öka vår synlighet

- Delta i mässor och andra publika arrangemang.

- Marknadsföra medlemsnyttan (hälsa och gemenskap, gruppförmåner, samhällsinflytande)

- Utnyttja Facebook och andra digitala kanaler som exempelvis egna hemsidan.

- Distribuera nytt broschyrmaterial från förbundet t ex på vårdcentraler, bibliotek mm.

- Skriva insändare med tydlig avsändare från SPF Seniorerna.

En organisation i tiden

- SPF Seniorerna Uppsala län är organiserad med en styrelse, 32 föreningar och tre samråd.

- Tydliggöra/utveckla distriktet och samrådens organisation så att den förstås av alla medlemmar och stärker kontakterna mellan föreningarna /samråden och distriktet.

Publicerades: 27 december 2016 Uppdaterades: 10 april 2018