Studiekommittén

Uppdaterades: 09 maj 2019

Ledamöter i studiekommittén 2019-2020

Norduppland                   Bertil Alm, Rospiggen, 070-9228447
Uppsala-Knivsta             Christina Wessman
Enköping-Heby-Håbo     Åsa Öman, Enabygden, 070-2122127, 0171-59438
Distriktskansliet               Birgitta Moell, Sävaådalen, 070-5382446
Distriksstyrelsen, VL       Hans-Ivar Byberg, 0705-318153

Information från kommittén 

Ser till att samordna distriktets utbildningar och stötta föreningarna. Att ha kompetenta styrelseledamöter och ansvariga ombud är viktigt för utvecklingen inom föreningarna. Därför genomförs regelbundet utbildningar för dessa.

Planeringen av studieprogrammet görs terminsvis i samråd med distriktets verksamhetsledare (för Friskvård-, Rese-, PPK-, Marknadsförings- och Trafikkommittérna) och register- och webbansvariga.

Kursplanen fastställs av styrelsen och genomförs tillsammans med SV.

Aktuell kursplan finns under fliken Kurser mm

Hans-Ivar Byberg
Verksamhetsledare för studiekommittén

Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 09 maj 2019