Kursprogram vt 2020

Uppdaterades: 19 mars 2020

Det reviderade kursprogrammet för vårterminen 2020 fastställdes av styrelsemötet 2020-03-12 och finns nu på denna sida. Dessutom finns det genomförda programmet för ht 2019.

Kursplanen för våren 2020 presenteras i preliminär form. Kompletteringar kommer efter hand. Observera att vissa datum i det översiktliga kursprogrammet kan ändras. Du hittar den kursplanen (2020-03-12) finns nu på denna länk

Notera att kurserna under mars månad och framåt tills vidare är inställda. Vid kommande förändringar i restriktionerna för att genomföra aktiviteter kommer kursplanen att uppdateras igen.

Sammanställningen av genomförda kurser ht 2019 finns här.

Slutlig inbjudan till kurs kommer att ske tre till fyra veckor före genomförande. Anmälan om deltagande sker enligt anvisningar i den slutliga inbjudan.
Observera att anmälan skall ske till inbjudande verksamhetsledare på den adress eller det telefonnummer som anges i inbjudan.

Aktuella kursinbjudningar:


Med vänlig hälsning
SPF distriktets studiekommitté genom
Hans-Ivar Byberg

Publicerades: 26 december 2016 Uppdaterades: 19 mars 2020