Kursprogram vt 2020

Uppdaterades: 11 juni 2020

Det preliminära kursprogrammet för höstterminen 2020 fastställdes av styrelsemötet 2020-06-11 och finns nu på denna sida.

Kursplanen för hösten 2020 presenteras i preliminär form. Kompletteringar kommer efter hand. Observera att datum och plats i det översiktliga kursprogrammet kan ändras beroende på Folkhälsomyndighetens eventuella kvarvarande restriktioner under hösten. Du hittar den kursplanen (2020-06-11) finns nu på denna länk

Slutlig inbjudan till kurs kommer att ske tre till fyra veckor före genomförande. Anmälan om deltagande sker enligt anvisningar i den slutliga inbjudan.
Observera att anmälan skall ske till inbjudande verksamhetsledare på den adress eller det telefonnummer som anges i inbjudan.

Aktuella kursinbjudningar:


Med vänlig hälsning
SPF distriktets studiekommitté genom
Hans-Ivar Byberg

Publicerades: 26 december 2016 Uppdaterades: 11 juni 2020