Kursprogram ht 2018

Uppdaterades: 27 maj 2019

Kursprogrammet för vårterminen 2019 fastställdes av senaste styrelsemötet och finns nu på denna sida.

Kursplanen för våren 2019 presenteras i preliminär form. Kompletteringar kommer efter hand. Observera att vissa datum i det översiktliga kursprogrammet är ändrade. Du hittar den uppdaterade kursplanen (2019-04-07) finnas nu på denna länk

Slutlig inbjudan till kurs kommer att ske tre till fyra veckor före genomförande. Anmälan om deltagande sker enligt anvisningar i den slutliga inbjudan.

Aktuella kursinbjudningar:

Inga aktuella kursinbjudningar finns för närvarande


Med vänlig hälsning
SPF distriktets studiekommitté genom
Hans-Ivar Byberg och Birgitta Moell

Publicerades: 26 december 2016 Uppdaterades: 27 maj 2019