Kursprogram ht 2019

Uppdaterades: 22 augusti 2019

Kursprogrammet för höstterminen 2019 fastställdes av senaste styrelsemötet och finns nu på denna sida.

Kursplanen för hösten 2019 presenteras i preliminär form. Kompletteringar kommer efter hand. Observera att vissa datum i det översiktliga kursprogrammet kan ändras. Du hittar den kursplanen (2019-06-12) finns nu på denna länk

Slutlig inbjudan till kurs kommer att ske tre till fyra veckor före genomförande. Anmälan om deltagande sker enligt anvisningar i den slutliga inbjudan.

Aktuella kursinbjudningar:

Balansera Mera, Kick Off inför höstens kampanj den 4 september. Läs hela inbjudan här
Inbjudan till ordförandemöte den 16 september, läs hela inbjudan här
Utanför det fastställda kursprogrammet kan vi nu tillsammans med SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet och Vikingline erbjuda en utbildnings- och konferensresa den 8-9 oktober. Resan vänder sig till föreningarnas reseombud. Hela inbjudan kan du läsa på denna länk.
Syn och Hörsel, inbjudan till en heldag den 13 november. Föreningarnas ombud för syn- och hörselfrågor inbjuds. Läs hela inbjudan här

Förhandsinformation
PPK kommer att under hösten inbjuda till en konferens dag om boendefrågor. Dagen vänder sig till föreningarnas ledamöter i KPR framför allt. Läs mera här

Med vänlig hälsning
SPF distriktets studiekommitté genom
Hans-Ivar Byberg och Birgitta Moell

Publicerades: 26 december 2016 Uppdaterades: 22 augusti 2019