Resekommittén

Uppdaterades: 22 april 2020

Resekommittén ledamöter 2020-2021

Norduppland                 Sven Östberg, 0294-23220
Uppsala-Knivsta            Bengt Parkstam
Enköping-Heby-Håbo    Torbjörn From
Distriktsstyrelsen, VL     Bo Wahlström, Björken, 0760-324242

Arbetsbeskrivning för distriktets resekommitté.

Bra och intressanta reseprogram betyder mycket för föreningarnas möjligheter att rekrytera nya medlemmar. Trevliga resor tenderar också att öka sammanhållningen i föreningen.

Resekommittén består av distriktets VL och en representant vardera från distriktets tre samråd.

Kommitténs huvuduppgift är att bistå reseansvariga och lokalt bildade resekommittéer inom distriktets medlemsföreningar, med råd och upplysningar angående reseverksamheten samt verka för samordning av större sammanhang.

Resekommittén ska också:

  • Anordna konferenser och kurser för medlemsföreningarnas reseansvariga och bistå med råd och anvisningar för olika researrangemang.
  • Via samråden informera om nyheter inom resebranschen. Hämta information från reseombuden om föreningarnas resor under året. Resekommittén ska också göra en sammanställning över genomförda resor under året.
  • Vid behov stödja distriktet vid anordnande av resor.
  • Rapportera till distriktsstyrelsen om genomförda arrangemang och möten.
Publicerades: 04 maj 2017 Uppdaterades: 22 april 2020